Bio

Prof. JUDr. Vladimír Franz

Občanský kandidát

Vladimír Franz se narodil 25. května 1959 v Praze v rodině elektroinženýra a zdravotní sestry. Jeho vztah k umění možná předurčil zajímavý rodokmen. Dědeček Vladimírovy maminky byl strýcem světově uznávaného výtvarníka Jiřího Trnky.

Po absolvování gymnázia studoval v letech 1978 až 1982 Právnickou fakultu UK Praha. Současně přitom soukromě studoval malbu u Karla Součka a Andreje Bělocvětova, skladbu u Miroslava Raichla a Vladimíra Sommera, dějiny umění u Jaromíra Homolky a dějiny hudby u Jaromíra Kincla. Na počátku 80. let byl spoluzakladatelem, scénografem, výtvarníkem a skladatelem autorského divadla Kytka.

Vysokou školu sice absolvoval s titulem doktor práv, ale dobrovolně se rozhodl této profesi nevěnovat. Praxe totalitního práva ho nikterak neoslovovala. Přitahovalo jej umění a vůle prosadit se v této oblasti, ve které spatřoval ostrůvky nezávislosti. Bez – v té době – vyžadovaného formálního vzdělání v oboru a zejména bez členství v patřičných organizacích, to ale bylo velmi složité. Proto se po vysoké škole neváhal živit raději v nejrůznějších dělnických profesích. V polovině 80. let našel uplatnění v učňovském školství, kde se mj. snažil pozitivně působit na tzv. problémovou a sociálně neukotvenou mládež.

Profesionalizaci v oboru mu přineslo angažmá v tehdejším Divadle pracujících v Mostě, kam nastoupil jako korepetitor a autor hudby spolu se skupinou absolventů DAMU v čele s režisérem Zbyňkem Srbou.

V současné době působí jako pedagog Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde již mnoho let vede Kabinet scénické hudby. Přednáší také na Filmové fakultě AMU. V letech 1996 až 2000 stál v čele Akademického senátu AMU. Jako pedagog působil i na brněnské FAVU. Profesorem na AMU pro obor dramatická umění – dramaturgie činoherního divadla byl jmenován dne 5. října 2004 ve Velké aule Karolina, a to ke dni 15. října 2004.

Je šestinásobným držitelem ceny Alfreda Radoka (1998, 2000, 2002, 2005, 2006 a 2007) a Ceny Divadelních novin (2001) a ceny OSA (2011).

Vladimír Franz je rozvedený, je otcem dcery. Jeho současnou partnerkou je fotografka Ida Saudková.

Jeho majetek tvoří třípokojový byt na pražském Smíchově a stavení v jihozápadních Čechách, které je v rekonstrukci a slouží i jako ateliér.

Ovládá český, anglický a ruský jazyk.

Vztah k tetování vyjádřil v jednom z rozhovorů:

Umění tetování provází lidstvo od pradávna. Kromě původní magické a rituální funkce plní i funkci estetickou. Jistě – estetický názor je věcí každého svobodného jednotlivce. Tetování je projevem svobodné vůle, nikomu druhému nezasahující do jeho svobod. Jde o výraz trvalého a neměnného rozhodnutí stát si za svým, a to v dobrém i zlém. Vím, že otázek na toto téma je mnoho a jistě jich bude mnoho i nadále. Chci však dodat, že moje tetování je výsledkem dlouhodobě promýšlené koncepce, nikoli náhlého hnutí mysli.

Odpověď na dotaz Snad každého, kdo vás zná, napadla při oznámení vaší případné kandidatury otázka: ´Jaký ohlas by “nevšední” vzezření tohoto muže způsobil například na mezinárodní scéně?´ Co vy sám soudíte o tom, jak by se vaše potetovaná tvář vyjímala v prezidentském úřadě? z rozhovoru pro novinky.cz ze dne 2. 8. 2012:

Posuzovat lidi jenom podle obalu, slupky? Podstatné je, co je pod ní. Nebo ne? Museli bychom mít hodně nízké mínění o jiných státnících či politicích, pokud bychom předpokládali, že by mě moje tvář měla před nimi diskvalifikovat. Koneckonců díky své tvorbě jsem se s mnohými z nich osobně poznal a nezaznamenal jsem, že by se mnou měli nějaký problém.

10 důvodů, proč podporovat prof. JUDr. Vladimíra Franze:

 1. Je kandidátem, kterého navrhli sami občané. Myšlenka zúčastnit se prezidentských voleb se nezrodila v jeho hlavě, ale po zralé úvaze vyslyšel nečekaně vysokou poptávku lidí nespokojených se stavem současné politiky i s nabídkou deklarovaných kandidátů.
 2. Nikdy nebyl členem komunistické ani jiné strany, do žádné strany nehodlá vstoupit a necítí se vázán nikým z politického spektra.
 3. Nemá žádné kompromitující vazby na politickou scénu ani na ekonomické struktury.
 4. Není spojen s žádnou korupční aférou.
 5. Je vzdělanou a tolerantní osobností bez předsudků.
 6. Je schopen naslouchat a vést dialog, jeho názory jsou dlouhodobě konzistentní.
 7. K jeho prioritám patří růst vzdělanosti a kulturnosti společnosti.
 8. Svou kampaň chce stavět na tématech souvisejících s obecnou morálkou, vztahy mezi lidmi, důstojném a sebevědomém postavení České republiky ve světě.
 9. Záleží mu na osudu země, v níž se narodil, vyrůstal a vystudoval, země, v níž žije a pracuje. Cítí se být jejím občanem a jako takový odmítá zůstat pasivní.
 10. V případě zvolení nehodlá vytvářet nezávislé mocenské centrum, bude garantem férovosti a dodržování principů parlamentní demokracie i prosté lidské slušnosti.

Kým Vladimír Franz je:

 • Občanem České republiky
 • Absolventem Právnické fakulty UK Praha
 • Řádným profesorem Akademie múzických umění
 • Českým výtvarníkem a hudebním skladatelem
 • Člověkem citlivým vůči nespravedlnosti
 • Člověkem se smyslem pro humor
 • Člověkem s niterným vztahem k přírodě
 • Člověkem, který se nikdy nepřestal vzdělávat, rozšiřovat své vědomosti a schopnosti
 • Člověkem schopným naslouchat druhým
 • Člověkem, jemuž nebyl a není lhostejný osud země, v níž se narodil, vyrůstal a vystudoval, země, v níž žije a pracuje

Kým Vladimír Franz není:

 • Nebyl a není členem žádné politické strany
 • Nebyl a není součástí zájmových skupin, které kdy usilovaly o zákulisní ovládnutí moci
 • Nestál nikdy u předražených státních zakázek
 • Nebyl a není extremistou